Den Haag, 8 maart 2021

Vonnis rechtbank niet goed gemotiveerd

Hoewel Keith Bakker tevreden is dat in zijn strafzaak de eis van de officier van justitie van zes jaar en tbs niet is gevolgd zal hij toch hoger beroep instellen. Hij is zeer stellig ten onrechte te zijn veroordeeld en kan zich daarom niet bij het vonnis neerleggen. In het bijzonder vindt Bakker de bewezenverklaring in het vonnis slecht gemotiveerd. De rechtbank heeft grotendeels het door de verdediging op feiten gebaseerde pleidooi genegeerd. Dat is opmerkelijk nu het verhaal van de aangeefster grotendeels is terug te voeren op slechts een bron, te weten de verklaringen van de aangeefster zelf. De rechtbank heeft naar het oordeel van Keith Bakker ten onrechte overwogen dat die betrouwbaar zijn. De stelling dat de betrouwbaarheid (mede) zou blijken omdat aangeefster consistent heeft verklaard is opmerkelijk. Tegenover die verklaringen staan minstens zo consistente verklaringen van Keith Bakker waarin hij het relaas van aangeefster onderbouwd tegenspreekt.

Geen verkrachting

Vaststaat dat Keith Bakker geen geweld of bedreiging met geweld heeft toegepast. De verdediging meent dat door desondanks in het vonnis verkrachting bewezen te achten de grenzen van de wet op onjuiste wijze worden opgerekt.

Gerechtshof Amsterdam

Gelet hierop leggen strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan kwint de zaak aan het gerechtshof in Amsterdam voor.

Bron: De Telegraaf