Den Haag, 10 november 2022

Geen uitbreiding taakstrafverbod

De Eerste Kamer voorkwam in oktober 2022 uitbreiding van het taakstrafverbod. Al ongeveer tien jaar mogen rechters niet alleen een taakstraf opleggen voor gewelds- en zedenmisdrijven. Evenmin mag een taakstraf worden opgelegd aan iemand die voor eenzelfde soort delict eerder ook al een taakstraf kreeg.

Stemming Eerste Kamer

Vorige maand stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel dit taakstrafverbod uit te breiden naar ieder geweld tegen personen die een taak uitoefenen in het belang van de orde en veiligheid. Gedacht kan worden aan politiemensen, brandweerlieden, ambulancemedewerkers maar ook aan rechters, officieren van justitie en advocaten. Volgens het wetsvoorstel zou geweld tegen deze beroepsuitoefenaars steeds met een gevangenisstraf worden bestraft.

Geen verdere beperking rechters taakstraffen op te leggen

In haar eerste column voor het tijdschrift Timeys legt strafrechtadvocaat Juliette Aaldijk uit waarom we blij moeten zijn dat de Eerste Kamer voorkwam dat het wetsvoorstel tot verdere beperking voor rechters om taakstraffen op te leggen is ingevoerd.

Bron: Timeys