Den Haag, 18 februari 2021

Vrijspraak Keith Bakker

Keith Bakker moet worden vrijgesproken. Er is al helemaal geen ruimte voor TBS naast een gevangenisstraf. Dat betoogden Strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan Kwint op 17 februari 2021 bij de rechtbank te Amsterdam. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes jaar en TBS wegens vermeend misbruik van een meisje dat nog geen 18 jaar was en overtreding van een beroepsverbod. Bovendien wil de officier van justitie dat het Keith Bakker wordt verboden nog als hulpverlener aan het werk te gaan. Keith Bakker stond bekend als verslavingsgoeroe.

Valse aangifte

Keith Bakker vertelde aan de rechtbank dat er pas sprake was van een relatie met de jonge vrouw nadat zij 18 jaar was geworden. Hij sprak van een valse aangifte voor zover is verklaard door de jonge vrouw dat er al sprake was van seks tijdens minderjarigheid. Strafpleiters Knoester en Kwint wezen erop dat heel veel getuigen zijn gehoord, maar dat niemand heeft meegekregen dat er sprake zou zijn geweest van seksueel contact voordat de jonge vrouw volwassen was. Alleen zijzelf heeft daarover verklaard, maar daar staat de verklaring van Bakker tegenover. Ook voerde de verdediging aan dat de jongedame steeds weer naar Keith Bakker bleef terugkomen. Dat deed ze ook nadat de relatie tijdelijk was verbroken.

Flirten met Keith Bakker

Strafrechtadvocaat Job Knoester vroeg de rechtbank rekening te houden met verklaringen van diverse personen die stelden dat de zaak ontplofte toen de vader van de jonge vrouw hoorde dat zijn echtgenote aan het flirten was met Keith Bakker. In dat verband was een dieptepunt toen de jonge vrouw met haar moeder samen in bed bleek te hebben gelegen met Keith Bakker. Hierna oefende de vader druk uit op de jonge vrouw aangifte te doen.

Ambities

De advocaten wezen ook op verklaringen waaruit bleek dat de vrouw met wie Keith Bakker een relatie had meer connectie had met ouderen dan met leeftijdsgenoten. Bovendien wisten zij en haar ouders van het begin af aan van het strafrechtelijk verleden van Keith Bakker. De oud verslavingsdeskundige hield volgens de verdediging niet zonder medeweten van de ouders de jonge vrouw bij hen weg. Sterker nog; de ouders vroegen Bakker aangeefster te helpen toen er financiële problemen waren en andersom vroeg Bakker de ouders of zij het wel goed vonden dat de jonge vrouw bij hem wilde komen wonen. De jonge vrouw had zelf eerder in haar dagboek geschreven op zoek te zijn naar iemand die in haar wilde investeren om haar ambities in het modellenwerk en voor een YouTubekanaal te verwezenlijken.

Pieter Baan Centrum komt niet tot TBS-advies

De advocaten vroegen vrijspraak. Daarnaast stelden zij dat TBS niet aan de orde is. Na uitgebreid onderzoek in het Pieter Baan Centrum werd weliswaar een stoornis vastgesteld, maar niet kon worden aangetoond dat die tot delicten had geleid, als die al zouden kunnen worden bewezen. Het Pieter Baan Centrum adviseerde niet aan Keith Bakker TBS op te leggen. De advocaten vonden dat de officier van justitie teveel een witte jas aantrok door af te wijken van de onderbouwde adviezen van de deskundigen.

Eenzijdige berichtgeving media

Dat er veel media-aandacht voor de zaak tegen de bekende verslavingsdeskundige zou zijn was te verwachten. Teleurstellend is het dat zich serieus noemende media zeer eenzijdig verslag deden over de strafzaak. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de berichten van de NOS en NU.nl.

Bron:

De Telegraaf; en

Realtwitcourt.nl