Den Haag, 5 februari 2022

TBS kan vaak in potentie levenslang duren

TBS is een langdurig traject. In veel gevallen bestaat het risico dat de maatregel zelfs levenslang kan duren als behandeling onvoldoende aanslaat en gevaar op nieuwe ernstige delicten blijft bestaan. Als daar sprake van is kunnen TBS-gestelden als aan een aantal criteria is voldaan worden geplaatst op de afdeling Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ). Deze afdeling werd vroeger de longstay genoemd.

Uitstroom van de LFPZ

Toch bestaat er voor bewoners van de afdeling LFPZ perspectief. De afgelopen jaren maakten duidelijk dat ongeveer de helft van de TBS-gestelden die op die afdeling verblijven daar weer uitstromen. In een nieuwe column voor Timeys bespreekt Strafrechtadvocaat Iris van Mulbregt een aantal mogelijkheden om toekomstperspectief in de wondere wereld van TBS te houden, zelfs als je op de longstay zit.

Bron: Timeys