TBS: een kosten- en batenanalyse

Posted by on okt 29, 2016

‘’Liever een (ex-) tbs-er in een donkere steeg dan een (ex-) gedetineerde’’, dat betoogde de specialist in tbs Job Knoester ongeveer een jaar geleden tijdens een congres en in het juridisch Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht. Hij stelde en stelt dat de samenleving de tbs en zijn patiënten moet omarmen nu de tbs-ers zelf doorgaans van hun behandeling profiteren en de maatschappij hier veiliger van wordt. De strafrechtadvocaat blijft echter kritisch en sluit zijn ogen niet voor de negatieve kanten van het tbs-stelsel. In het Tijdschrift voor Psychiatrie maken wetenschapper M.H. Nachtegaal, psychiater K. Goethals en hoogleraar psychiatrie G. Meynen een kosten- en batenanalyse van de tbs-maatregel voor de samenleving aan de hand van literatuuronderzoek. Zij onderkennen dat er regelmatig commotie en onrust is door de tbs, maar bevestigen tevens dat de kans op herhaling van ernstige delicten na een tbs-behandeling relatief laag is. De onderzoekers stellen vast dat het gaat om een niet al te grote, maar ingewikkelde groep personen. Zonder behandeling is er sprake van een hoog risico op herhaling van delicten. De kosten van de tbs-behandeling zijn hoog. Ongeveer 1,5 miljoen euro per behandeling. Na behandeling is de kans op herhaling echter slechts 9,3% twee jaar na de behandeling en 21,2% na 9 jaar. Hierbij gaat het dan om delicten waarvoor opnieuw tbs kan worden opgelegd. Van ex-gedetineerden valt na 2 jaar maar liefst 38,9% in herhaling en zelfs 63,8% na 9 jaar. Als baten van de tbs vallen verbeteringen in de persoonlijkheid van de patiënten te noemen, maar ook minder noodzaak voor opnames, als dan niet in justitieel kader na de behandeling. De wetenschappers concluderen dat de tbs een positieve bijdrage aan de samenleving levert door de terugdringing van recidive en de grotere veiligheid in de samenleving. Een van de negatieve punten aan het systeem is de lange duur van de tbs-behandeling. Dat heeft er zelfs aan bijgedragen dat er veel verzet is vanuit verdachten en advocaten tegen de oplegging van de tbs-maatregel. De laatste jaren is het aantal jaarlijkse tbs-opleggingen zelfs gehalveerd. Nachtegaal, Goethals en Meynen stellen, zonder onderbouwing, dat dit onder de aandacht van de betrokkenen is. Strafrechtadvocaat Knoester meent dat dit het geval geweest is doch dat die aandacht de laatste tijd echter helaas weer lijkt te verdampen. De onderzoekers sluiten af met de aanbeveling een bredere analyse naar het rendement van de tbs te verrichten dan zij zelf hebben gedaan. Bron: Tijdschrift voor de Pyschiatrie.  ...

Read More

Strafrecht nieuws: laatste zittingsdag in de zaak ”Nicole van den Hurk”

Posted by on okt 27, 2016

Op 27 oktober 2016 was de laatste dag in de bijna drie jaar lopende strafzaak tegen de man die verdacht wordt van de doodslag op Nicole van den Hurk in 1995. Sinds de wetgever het spreekrecht voor slachtoffers uitbreidde mogen zij zich ook uitlaten over bijvoorbeeld bewijs en strafmaat. Critici van die nieuwe wet vrezen onder andere emoties in de rechtszaal. Dat bleek bij de rechtbank te Den Bosch ook wel toen de vader van Nicole van den Hurk gebruik maakte van zijn spreekrecht toen hij de verdachte in  emotionele bewoordingen aansprak. De in tbs en strafrecht gespecialiseerde advocaat  Job Knoester betoogde echter dat zijn client niet kon worden veroordeeld. Eerder hadden hij en strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut dit ook al bepleit. Vandaag mochten zij voor de laatste keer reageren op het standpunt van de officieren van justitie. De rechtbank zal op 21 november vonnis wijzen. bronnen: Omroep Brabant; en Het Eindhovens...

Read More

Strafrecht Nieuws: wrakingsverzoek nabestaanden niet toegewezen

Posted by on okt 19, 2016

Op 19 oktober 2016 heeft de wrakingskamer van de rechtbank te Den Bosch het verzoek om nieuwe rechters in de strafzaak rond het overlijden van Nicole van de Hurk niet gehonoreerd. Voor zo ver nabestaanden de wrakingsverzoeken indienden als spreekgerechtigden zijn zij niet ontvankelijk verklaard. Voor zo ver ze dit deden als benadeelde partijen waren ze wel ontvankelijk maar zijn de verzoeken afgewezen. De Haagse strafrechtadvocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut menen dat uit de motivering van de wrakingsverzoeken op te maken viel dat deze door de nabestaanden zijn gedaan in hun al dan niet vermeende hoedanigheid van spreekgerechtigden. De wrakingskamer heeft de gedane verzoeken breder opgevat. De motivering van de beslissing om geen nieuwe rechters toe te kennen valt te lezen op de site van de Rechtspraak. Advocaat strafrecht en tbs Job Knoester sprak tegenover Omroep Brabant over onnodige vertraging in een toch al gemankeerd proces. Met dit laatste doelde hij op het door de verdediging op 13 oktober 2016 gehouden pleidooi waarbij is betoogd dat er geen sprake is geweest van een eerlijk proces. Hieraan legde Knoester en Van der Hut ten grondslag dat binnen een paar maanden nadat Nicole van den Hurk werd aangetroffen al belangrijke bewijsstukken zoals kleding werden vernietigd. Jaren later bleek bij de heropgraving bovendien een kaak van het slachtoffer te ontbreken zodat ook daaraan geen onderzoek meer mogelijk was. Bronnen: de Rechtspraak; en Omroep...

Read More

Strafrecht nieuws: Uitspraak wrakingskamer zaak Nicole van den Hurk

Posted by on okt 19, 2016

Vanmiddag doet de wrakingskamer van de rechtbank te Den Bosch in de zaak rond het overlijden van Nicole van den Hurk uitspraak naar aanleiding van het verzoek om nieuwe rechters van de nabestaanden. De in strafrecht en tbs gespecialiseerde advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut menen dat de wrakingskamer überhaupt niet in het leven had mogen worden geroepen, laat staan dat het verzoek kan worden toegewezen. Ook het openbaar ministerie concludeerde eerder tot afwijzing van het wrakingsverzoek. Bron: Het Eindhovens...

Read More

Strafrecht nieuws: Reed chauffeur busramp Sierre opzettelijk tegen muur?

Posted by on okt 18, 2016

Nabestaanden van de busramp in Sierre in 2012 pleiten al jarenlang voor uitputtend onderzoek naar de oorzaak van het drama waar Nederland en België zo veel kinderen verloren. Zij menen dat de Zwitserse overheid tot dusverre doof is gebleven voor hun wens al het onderzoek te doen dat mogelijk is. Een van de meerdere onderzoekswensen is dat het DNA van de buschauffeur wordt onderzocht. Als hier een afwijking in te vinden is kan vervolgonderzoek worden gedaan naar de vraag of de anti-depressiva die de chauffeur gebruikte hem dreef tot zijn daad. Op 17 oktober 2016 werd duidelijk dat premier Rutte zich het lot van de nabestaanden aantrekt. Hij liet ouders per brief weten dat Nederland de Zwitserse autoriteiten zal vragen om onderzoek te doen aan een bloedmonster van de chauffeur. Op 18 oktober 2016 sprak de in cold cases en strafrecht gespecialiseerde advocaat Job Knoester met EenVandaag. Hij stelde dat medicatie in bepaalde gevallen tot zelfmoord en moord kan leiden. Sinds de zogenaamde prozac killings in de jaren 80 van de vorige eeuw is er in ieder geval in de Verenigde Staten aandacht voor deze bijwerkingen van anti-depressiva. Knoester stelt dat deze discussie ook in de Nederlandse rechtszalen een steeds prominentere rol krijgt. Bron:...

Read More