Strafrecht nieuws: deskundigen moeten meer voor verdediging rapporteren

Posted by on apr 25, 2018

Den Haag, 25 april 2018   Partijdeskundigen bestaan niet in strafzaken Het is merkwaardig om te denken dat deskundigen die op verzoek van de verdediging in strafzaken rapporteren als ‘’partijdeskundige’’ een slechte naam krijgen. Dat zegt professor in de forensische psychiatrie Ko Hummelen in zijn redactioneel voor Expertise en Recht in april 2018.   Professor Hummelen merkte tijdens de professionele ontmoeting die het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) in oktober 2017 organiseerde dat een dergelijke opvatting wel bij gedragsdeskundigen leek te leven. De bijzonder Hoogleraar wijst op de gedragscode van het NRGD. Op basis hiervan dient een deskundige onafhankelijk en onpartijdig te rapporteren. Dan kan nooit van ‘’partijdeskundigen’’ worden gesproken. Het maakt  niet uit wie de opdracht tot rapportage geeft.   Problemen met gedragsdeskundigen spelen voor strafrechtadvocatuur al langer Onder verwijzing naar het Advocatenblad signaleert psychiater Hummelen dat in ieder geval al sinds 2013 problemen spelen. Het is lastig voor advocaten gedragsdeskundigen te vinden die willen rapporteren. Sindsdien en ook begin dit jaar nog wijst het NIFP op de mogelijkheid voor psychologen en psychiaters om ook voor de verdediging rapporten op te maken. De stelling valt zelfs te betrekken dat een deskundige pas echt objectief is als hij of zij bereid is voor alle partijen op treden: rechter, officier van justitie en advocaat. Er zijn advocaten die deskundigen die alleen voor het OM willen rapporteren op zogenaamde zwarte lijsten plaatsen.   Nog een probleem gesignaleerd tijdens professionele ontmoeting NRGD Professor Hummelen zag tijdens de studiemiddag die het NRGD in oktober 2017 organiseerde nog een ander probleem. Veel rapporteurs bleken er moeite mee te hebben dat een advocaat een rapport niet in het geding brengt dat in zijn opdracht is opgemaakt als de bevindingen negatief voor de cliënt zijn. Deskundigen kunnen dat strijdig vinden met het belang van maatschappelijke veiligheid. Er is een klein aantal deskundigen dat zich hier minder zorgen over maakt. Zij wijzen er bijvoorbeeld op dat de opdracht van de verdediging doorgaans een contra-rapportage betreft en de rechter dus al gedragskundige informatie heeft.   Bemoeienis verdediging bij keuze gedragskundige rapporteurs leidt tot minder ‘’weigeraars’’ Bijzonder hoogleraar Hummelen schrijft dat bemoeienis van de verdediging bij de keuze van rapporteurs een positief effect heeft op het aantal ‘’weigeraars’’. Veel verdachten zien het NIFP als verlengstuk van Justitie. Als dat instituut op verzoek van het OM, zonder bemoeienis van de advocaat, selecteert levert dat om die reden vaak al wantrouwen bij verdachten op. Verdachten kunnen op grond van de Wet deskundigen wel rapporteurs aanbevelen.   ”Controledeskundigen” hebben positief effect op het aantal ‘’weigeraars’’ Professor Hummelen wijst verder op de wettelijke mogelijkheid dat namens de verdachte een deskundige wordt benoemd die toeziet op het verloop van het onderzoek. Zo’n controlerende deskundige kan...

Read More

Strafrecht nieuws: Ad Smit reageert bij Pauw op beschuldigingen

Posted by on apr 24, 2018

Den Haag, 24 april 2018   Nieuws over Ad Smit Oud politiecommissaris Ad Smit is de afgelopen anderhalf jaar regelmatig in het nieuws geweest. Naar aanleiding daarvan werden er ook steeds meer onwaarheden over hem verspreid. Veelal doordat mensen met de berichtgeving aan de haal gingen. Hierdoor ontstonden er ook roddels in de directe en kleinschalige woonomgeving van de oud-politiebaas. Hoewel hij strijdbaar is drukt het zwaar op hem dat zijn gezin en familie ook met dit soort zaken worden geconfronteerd. In juni 2017 ging Ad Smit al eens in gesprek ging met journalist John van den Heuvel van De Telegraaf. Op 23 april 2018 deed hij dat met zijn strafrechtadvocaat Job Knoester bij Jeroen Pauw. Het was van belang voor Ad Smit om ook enige regie te hebben over de berichten die naar buiten komen. Bronnen: Pauw; De Telegraaf; en...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: onrust en onveiligheid in TBS-kliniek Almere

Posted by on apr 23, 2018

Den Haag, 23 april 2018   Onderzoek naar Oostvaarderskliniek Er moet een grondig onderzoek komen naar TBS-instelling de Oostvaarderskliniek te Almere door de inspectie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zeggen de patiëntenraad en Vereniging van TBS-advocaten. Het NRC bericht vandaag dat de problemen in de TBS-kliniek zo groot zijn dat patiënten en directie zich zorgen maken. TBS-advocaat Jan Jesse Lieftink zond namens de patiëntenraad een brandbrief aan de directie en het Ministerie.   Angstcultuur in TBS-kliniek Voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten Job Knoester ziet dat de problemen al langer spelen. Al in 2012 werd gesproken van een angstcultuur in de kliniek. Volgens hem zijn vele personeelswisselingen in TBS-klinieken misschien wel het grootste probleem. In januari 2018 publiceerde de Vereniging een manifest waar dit aan de orde werd gesteld. Vorige week kwam RTL met het nieuws dat de werkdruk in TBS-instelling De Kijvelanden een rol speelde bij het overlijden van een personeelslid begin 2017.   TBS-advocaten worden belemmerd in het verlenen van bijstand Door de problemen is in de Oostvaarderskliniek de recente periode extra ingezet op beveiliging. Dat gaat ten koste van het behandelklimaat en levert zo weer nieuwe risico’s op. Wrang hierbij is dat de kliniek in Almere het advocaten moeilijk maakt hun cliënten deugdelijk bijstand te verlenen. Dat is niet bevorderlijk voor de rust in de kliniek. Dit is  een van de weinige klinieken in Nederland die het tbs-advocaten niet goed en willekeurig mogelijk maakt digitale dossiers met hun cliënten te bespreken.   Balans tussen behandeling en beveiliging De patiëntenraad en Vereniging van TBS-advocaten hopen dat het leefklimaat voor de mensen in de Oostvaarderskliniek zo snel mogelijk weer op het niveau komt zodat er voor alle patiënten sprake is van balans tussen behandeling en beveiliging.   Bronnen:   NRC 1 NRC 2 AD Trouw Vereniging van...

Read More

Strafrecht nieuws: Meld Misdaad Anoniem volksverlakkerij

Posted by on apr 19, 2018

Den Haag 19 april 2017   Meld Misdaad Anoniem niet anoniem Op 17 september 2007 noemde strafrechtadvocaat Job Knoester in Mr-Online Meld Misdaad Anoniem pure volksverlakkerij. De naam van de kliklijn wekt ten onrechte de indruk van 100% anonimiteit volgens de strafpleiter. Bovendien vreest hij misbruik door de rechercheur die minder zuiver op de graat is, door de boze buurman, door een bedrogen echtgenoot of iemand die vindt dat een buurtbewoner te veel Arabische muziek beluistert.   Financieel belang kliklijn bij tips Op 18 april 2018 kwamen diverse media met het nieuws dat de ‘’anonieme’’ tiplijn ook nog eens geld verdient aan de verkoop van anonieme tips aan gemeentes. Er kan dus een financieel belang bestaan bij het verschaffen van (vermeende) informatie. Alle reden voor strafrechtadvocaten om te twijfelen aan de integriteit van Meld Misdaad Anoniem.   Bronnen: Mr-online; Het Advocatenblad; De Volkskrant; en De Groene...

Read More

TBS nieuws: doodsteken medewerker tbs-kliniek was gevolg van te hoge werkdruk

Posted by on apr 17, 2018

Den Haag, 17 april 2018   Dood personeelslid door werkdruk en personeelstekort in TBS De dood van een personeelslid in TBS-kliniek de Kijvelanden begin 2017 was onder andere het gevolg van te hoge werkdruk en personeelstekort. RTL Nieuws bracht dat bericht op 16 april 2018 nadat een conceptrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid werd ingezien.   Beleid Ministerie vergroot onveiligheid in TBS In gesprek met RTL nieuws zegt TBS-deskundige Job Knoester dat personeelstekort en wisselingen in personeel een van de grootste probleem is in alle tbs-klinieken in Nederland. De strafrechtadvocaat meent dat beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een negatieve invloed heeft op de werkdruk in tbs-instellingen. Zo zijn klinieken verplicht aangifte te doen tegen tbs-patiënten als die mogelijk tijdens de behandeling strafbare feiten plegen. Dat geeft in veel gevallen onnodig hoge werkdruk. Bovendien geeft het onrust onder patiënten. Knoester meent dat het beter zou zijn de beslissing over het al dan niet doen van aangifte over te laten aan de klinieken zelf.   Automatisch verlies verlof TBS-ser onverstandig Een TBS-patiënt is langdurig automatisch verlof kwijt als niet tijdig wordt teruggekeerd van verlof of als er een vermoeden bestaat van het plegen van een strafbaar feit. Ook die beleidsregel zorgt voor  veel werkdruk en frustraties in klinieken. Dat kan dan weer tot onveiligheid kan leiden. Tbs-advocaat Job Knoester meent dat ook de beslissing of en zo ja hoe lang geen gebruik wordt gemaakt van een verlofmachtiging aan klinieken zou moeten worden overgelaten.   Bron: RTL Nieuws – item over TBS te zien van ongeveer 7.45 minuten  en artikel...

Read More