Strafrecht nieuws: Alleen psychose kan geweld Thijs H. verklaren

Posted by on mrt 28, 2021

Den Haag, 28 maart 2021 Thijs H. leed aan ernstige psychose Er is geen andere verklaring voor het door Thijs H. uitgeoefende geweld dan de psychose waar hij slachtoffer van is geweest. Dat stelden Strafrechtadvocaten Job Knoester en Serge Weening tijdens de regiezitting op 26 maart 2021 bij het gerechtshof te Den Bosch. Er is volgens hen geen (ander) motief denkbaar. Thijs kende geen van de willekeurige slachtoffers. Hij is geen psychopaat die genoegen haalt uit het plegen van geweld. De strafpleiters benadrukten dat is vastgesteld dat Thijs niet kampt met psychopathologie of anderszins een stoornis behalve een psychose die het tenlastegelegde verklaart. Experts Pieter Baan Centrum achten Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar Het was de eerste inhoudelijke zitting naar aanleiding van het hoger beroep dat namens Thijs is ingesteld tegen de veroordeling van de rechtbank Limburg wegens drievoudige moord. De rechtbank vond 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op zijn plaats. Het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de rechtbank dat er sprake is van drie keer moord. Weening en Knoester zien geen voorbedachte rade en menen dat er sprake is van doodslag. Bovendien zijn de raadslieden van oordeel dat de rechtbank ten onrechte en op slecht gemotiveerde wijze is afgeweken van het advies van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Uit het gedragskundig onderzoek kwam naar voren dat Thijs geen enkele keuzevrijheid had tijdens het door hem uitgeoefende geweld. Hij leed aan een zeer ernstige psychose. De experts van het Pieter Baan Centrum vonden dat Thijs zijn handelingen niet kan worden aangerekend. Dan kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. Wel is oplegging van tbs met dwangverpleging mogelijk als de veiligheid van de samenleving dat eist. Nieuw onderzoek in hoger beroep Ter onderbouwing van de stellingen van de verdediging dienden zij op 26 maart 2021 bij het gerechtshof meerdere onderzoekswensen in. Zo wilden zij een aantal getuigen en deskundigen ondervragen. Ook verzochten de Strafrechtadvocaten nieuw toxicologisch en medisch onderzoek te laten plaatsvinden. Bovendien verzochten de advocaten van Thijs het gerechtshof een rechtspsycholoog onderzoek te laten doen om de verklaringen van Thijs tijdens de verhoren door de recherche en in het Pieter Baan Centrum te toetsen. De verdediging is er zeker van dat Thijs niemand voor de gek heeft willen houden. Gerechtshof beslist op onderzoekswensen Het Openbaar Ministerie kon zich deels vinden in de onderzoekswensen. Het gerechtshof beslist op 2 april 2021 of de onderzoekswensen worden ingewilligd. Bronnen: 1Limburg.nl; Hartvannederland.nl; Omroepwest.nl; en...

Read More

Strafrecht nieuws: Keith Bakker in hoger beroep

Posted by on mrt 8, 2021

Den Haag, 8 maart 2021 Vonnis rechtbank niet goed gemotiveerd Hoewel Keith Bakker tevreden is dat in zijn strafzaak de eis van de officier van justitie van zes jaar en tbs niet is gevolgd zal hij toch hoger beroep instellen. Hij is zeer stellig ten onrechte te zijn veroordeeld en kan zich daarom niet bij het vonnis neerleggen. In het bijzonder vindt Bakker de bewezenverklaring in het vonnis slecht gemotiveerd. De rechtbank heeft grotendeels het door de verdediging op feiten gebaseerde pleidooi genegeerd. Dat is opmerkelijk nu het verhaal van de aangeefster grotendeels is terug te voeren op slechts een bron, te weten de verklaringen van de aangeefster zelf. De rechtbank heeft naar het oordeel van Keith Bakker ten onrechte overwogen dat die betrouwbaar zijn. De stelling dat de betrouwbaarheid (mede) zou blijken omdat aangeefster consistent heeft verklaard is opmerkelijk. Tegenover die verklaringen staan minstens zo consistente verklaringen van Keith Bakker waarin hij het relaas van aangeefster onderbouwd tegenspreekt. Geen verkrachting Vaststaat dat Keith Bakker geen geweld of bedreiging met geweld heeft toegepast. De verdediging meent dat door desondanks in het vonnis verkrachting bewezen te achten de grenzen van de wet op onjuiste wijze worden opgerekt. Gerechtshof Amsterdam Gelet hierop leggen strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan kwint de zaak aan het gerechtshof in Amsterdam voor. Bron: De...

Read More