Medisch tuchtrecht

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van medisch tuchtrecht. Zij adviseren patiënten, zoals TBS-ers, maar ook komen ze op voor de belangen van:

  • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen;
  • Psychologen;
  • Psychiaters;
  • Andere artsen, waaronder huisartsen en tandartsen; en
  • Andere zorgverleners.

Onze advocaten adviseren patiënten en zorgverleners in de voorfase, waar vaak veel winst te behalen is. Dit is onder andere het geval bij een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Als het nodig is, procederen onze specialisten echter ook bij Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag.

U kunt bij ons niet alleen terecht als er bijvoorbeeld klachten dreigen of al zijn ingediend, maar ook als u met ingewikkelde juridische vragen te maken krijgt zoals met betrekking tot uw beroepsgeheim en bijvoorbeeld politie, justitie of het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die informatie opvragen bij zorgverleners.