Strafrecht en TBS nieuws: Overheid belemmert effectieve rechtsbescherming kwetsbare burgers

Posted by on feb 23, 2021

Blog Job Knoester Minister voor Rechtsbeperking De afgelopen jaren is veel te doen over achterstallig onderhoud aan de sociale advocatuur. Kwetsbare rechtzoekenden zijn daarvan de dupe. Steeds meer sociaal advocaten stoppen met dit specialisme. Steeds minder jonge advocaten kiezen voor dit vak. In 2017 werd er voor het eerst een Minister voor Rechtsbescherming geïnstalleerd. Het klonk en klinkt goed, maar gaat om een VVD-minister. Al snel werd duidelijk dat ‘’rechtsbescherming’’ een rekkelijk begrip zou blijken te zijn. De onafhankelijke Commissie van der Meer die onderzoek deed naar de gefinancierde rechtshulp trok de enige conclusie die ze eigenlijk niet mocht trekken. Er moet ieder jaar € 127 miljoen bij in de gefinancierde rechtshulp. Die conclusie bleek de minister onwelgevallig. Het advies is genegeerd. In de advocatuur wordt veelal gesproken over Minister voor Rechtsbeperking. Kwetsbare burgers tegenover machtige overheid Sander Dekker voerde bij herhaling aan dat er minder procedures zouden moeten worden gevoerd en meer oplossingen op andere manieren zouden moeten worden gevonden. Het ingewikkelde is dan wel dat veel procedures door de kwetsbare burger tegen de machtige overheid worden gevoerd. Vaak ook op initiatief van de overheid. De overheid laat zich van rechtsbijstand voorzien door dure advocaten in te schakelen die honderden euro’s per uur in rekening brengen. Het drama rond de toeslagenaffaire hoeft geen nadere uitleg meer. Inmiddels is ook gebleken dat ook in dat verband veel burgers rechtsbijstand is onthouden. TBS-gestelde gesubsidieerde rechtsbijstand geweigerd De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De afgelopen jaren zijn de eisen daarvoor steeds strenger geworden. Een steeds meer gebruikt argument om gesubsidieerde rechtsbijstand te weigeren is dat mensen worden geacht zelfredzaam te zijn. Dat overkwam ook mijn cliënt Anton  – een gefingeerde naam – aan wie in 1992 TBS is opgelegd. Ook Anton is een kwetsbaar lid van de samenleving. Ook TBS-gestelden maken daar deel van uit. Hij vindt het onrechtvaardig dat hem gesubsidieerde rechtsbijstand is geweigerd en vroeg mij zijn verhaal te doen. Die wens begrijp ik. Slachtoffer seksueel misbruik Anton is voordat hij delicten pleegde die tot zijn TBS-maatregel hebben geleid slachtoffer geweest van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Hij wil graag zijn levensverhaal publiceren in een boek om ook zelf zijn slachtoffer- en daderrol een plek te kunnen geven. Daarbij wil hij bovendien mensen met zijn verhaal waarschuwen. De TBS-kliniek waar Anton verblijft heeft hem nu een maatregel opgelegd die erop neerkomt dat poststukken niet aan hem worden uitgereikt. Hierbij beroept de kliniek zich op de huisregels waaruit zou voortvloeien dat het TBS-gestelden is verboden zonder overleg met de behandelaar contact op te nemen met de media. Hier is Anton het niet mee eens. Kort gezegd vertelde hij gebruik te willen maken...

Read More

Strafrecht nieuws: NOS en NU.nl aangemaand naar aanleiding van eenzijdige berichtgeving strafzaak Keith Bakker

Posted by on feb 22, 2021

Eenzijdige berichtgeving schadelijk Eenzijdige berichtgeving in strafzaken is schadelijk voor verdachten en veroordeelden. Bovendien kunnen daarmee ook gezinsleden, overige familie, vrienden of een professioneel netwerk in de problemen komen als niet wordt gezorgd voor evenwichtige verslaglegging. Naarmate de verdenking tegen een verdachte heftiger en ernstiger is, bestaat ook de kans dat de eventuele schade toeneemt. Niet altijd gebalanceerde journalistiek Er zijn goede journalisten die voor balans zorgen als aandacht wordt besteed aan een strafzaak. Het is ons kantoor een doorn in het oog dat dat helaas lang niet altijd het geval is. Strafzaak tegen Keith Bakker Op 17 februari 2021 is op de website van de NOS en Nu.nl aandacht besteed aan de strafzaak tegen Keith Bakker. Het ging om een heftige zaak waarbij het Openbaar Ministerie een forse strafeis formuleerde van zes jaar en tbs met dwangverpleging. Strafrechtadvocaat Job Knoester liet zich verleiden te spreken van een bizarre strafeis. Eenzijdige verslaglegging NOS en NU.nl De inhoud van de berichtgeving van de NOS en NU.nl voldoet niet aan hetgeen verwacht mag worden van goede en professionele journalistiek nu er sprake is van eenzijdige berichtgeving. Er is slechts verslag gedaan van het standpunt van het Openbaar Ministerie, terwijl door en namens Keith Bakker ter zitting van de rechtbank Amsterdam uitgebreid is betoogd dat en waarom naar zijn mening alle beschuldigingen aan zijn adres onterecht zijn en er dan ook geen ruimte is voor bestraffing. Bovendien is uitgebreid aangevoerd dat en waarom anders dan door het Openbaar Ministerie is geëist aan Keith Bakker geen TBS kan worden opgelegd. Raad voor JournalistiekOnder voorbehoud van alle rechten is de redacties van de NOS en Nu.nl verzocht genoemde ondeugdelijke verslaglegging openlijk te corrigeren. Als de bereidheid daartoe ontbreekt zal in ieder geval een klacht bij de Raad voor de Journalistiek worden ingediend. Ook kan een gang naar de civiele rechter niet worden uitgesloten. Reactie NOS 22 februari 2021 Op 22 februari 2021 heeft de redactie van de NOS om 17.21 uur gereageerd. Erkend is dat het gewraakte bericht niet in evenwicht was. Het is aangepast doordat twee zinnen zijn toegevoegd waarin het standpunt van Keith Bakker een beetje is toegelicht. Hoewel het te waarderen is dat de NOS toegeeft dat een ander evenwicht op zijn plaats was is er ook met de huidige toevoeging nog altijd sprake van onvoldoende balans. De NOS stelt terecht dat het geven van de ruimte aan de onderbouwing van het OM voor een eis van zes jaar begrijpelijk is. Een gemaakte opmerking dat cliënt ontkent en stelt dat de aangeefster volwassen was tijdens seksueel contact een heldere positie is waar niet veel meer over te zeggen is wordt als misplaatst bestempeld. Het miskent niet alleen dat namens Keith Bakker veel meer...

Read More

Strafrecht nieuws: vrijspraak en zeker geen TBS voor Keith Bakker

Posted by on feb 18, 2021

Den Haag, 18 februari 2021 Vrijspraak Keith Bakker Keith Bakker moet worden vrijgesproken. Er is al helemaal geen ruimte voor TBS naast een gevangenisstraf. Dat betoogden Strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan Kwint op 17 februari 2021 bij de rechtbank te Amsterdam. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes jaar en TBS wegens vermeend misbruik van een meisje dat nog geen 18 jaar was en overtreding van een beroepsverbod. Bovendien wil de officier van justitie dat het Keith Bakker wordt verboden nog als hulpverlener aan het werk te gaan. Keith Bakker stond bekend als verslavingsgoeroe. Valse aangifte Keith Bakker vertelde aan de rechtbank dat er pas sprake was van een relatie met de jonge vrouw nadat zij 18 jaar was geworden. Hij sprak van een valse aangifte voor zover is verklaard door de jonge vrouw dat er al sprake was van seks tijdens minderjarigheid. Strafpleiters Knoester en Kwint wezen erop dat heel veel getuigen zijn gehoord, maar dat niemand heeft meegekregen dat er sprake zou zijn geweest van seksueel contact voordat de jonge vrouw volwassen was. Alleen zijzelf heeft daarover verklaard, maar daar staat de verklaring van Bakker tegenover. Ook voerde de verdediging aan dat de jongedame steeds weer naar Keith Bakker bleef terugkomen. Dat deed ze ook nadat de relatie tijdelijk was verbroken. Flirten met Keith Bakker Strafrechtadvocaat Job Knoester vroeg de rechtbank rekening te houden met verklaringen van diverse personen die stelden dat de zaak ontplofte toen de vader van de jonge vrouw hoorde dat zijn echtgenote aan het flirten was met Keith Bakker. In dat verband was een dieptepunt toen de jonge vrouw met haar moeder samen in bed bleek te hebben gelegen met Keith Bakker. Hierna oefende de vader druk uit op de jonge vrouw aangifte te doen. Ambities De advocaten wezen ook op verklaringen waaruit bleek dat de vrouw met wie Keith Bakker een relatie had meer connectie had met ouderen dan met leeftijdsgenoten. Bovendien wisten zij en haar ouders van het begin af aan van het strafrechtelijk verleden van Keith Bakker. De oud verslavingsdeskundige hield volgens de verdediging niet zonder medeweten van de ouders de jonge vrouw bij hen weg. Sterker nog; de ouders vroegen Bakker aangeefster te helpen toen er financiële problemen waren en andersom vroeg Bakker de ouders of zij het wel goed vonden dat de jonge vrouw bij hem wilde komen wonen. De jonge vrouw had zelf eerder in haar dagboek geschreven op zoek te zijn naar iemand die in haar wilde investeren om haar ambities in het modellenwerk en voor een YouTubekanaal te verwezenlijken. Pieter Baan Centrum komt niet tot TBS-advies De advocaten vroegen vrijspraak. Daarnaast stelden zij dat TBS niet aan de orde is. Na uitgebreid onderzoek...

Read More

Strafrecht nieuws: Doofpotaffaire politie topje van de IJsberg

Posted by on feb 11, 2021

Den Haag, 11 februari 2021 Doofpot rond moord Freddy Janssen vertoont kenmerken van IRT-affaire Er is te veel vertrouwen in de manier waarop het Openbaar Ministerie en de politie de rechter in strafzaken van informatie voorziet. Dat betoogt Strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een nieuwe column voor Femke Fataal. Zij ziet de berichtgeving over het wissen door de politie van sporen na de gewelddadige dood van politie-informant Freddy Janssen niet als een incident. Bronnen binnen de politie spraken van een situatie die te vergelijken is met de IRT-affaire. De strafpleiter ziet vaker dat informatie die ontlastend voor de verdachte is op bijzondere wijze verdwijnt. Zij denkt dat de doofpotaffaire rond de moord op Freddy Janssen geen incident is. Bron:...

Read More